Οικονομικά και γρήγορα!

  • Δωρεάν Domain (.gr, com.gr)
  • Web Hosting για 2 χρόνια 100ΜΒ διαθέσιμου χώρου, 2000MB μηνιαία κίνηση
  • λογαριασμός Email
  • Ετήσια Δημοσίευση Ισολογισμού
  • 105€/διετία

Τί θα χρειαστούμε από εσάς:

  • Λογότυπο διαστάσεων έως 180 x 180 px σε μορφή .png
  • Περιγραφή της Εταιρείας σας & Στοιχεία Επικοινωνίας
  • Ετήσιο Ισολογισμό σε μορφή .pdf